Elérhetőségek

Csatár Község Önkormányzata

Cím: 8943 Csatár, Kossuth Lajos u. 1.
Telefon: 06-92/695-605
E-mail: csatar@tolna.netKözterület-használat

Kedves Csatáriak!

Több esetben tapasztaltuk, hogy a közterületet, illetve az ingatlanok közhasználatra átadott részét egyesek – közterület használati díj megfizetése nélkül, néhány esetben a közúti közlekedés akadályozása, veszélyeztetése mellett, - az alábbiakban felsoroltak szerint folyamatosan igénybe veszik, így emiatt tájékoztatom Önöket Csatár Község Önkormányzati Képviselő-testületének a közterület rendeltetésétől eltérő használatának szabályairól szóló 11 /2013. (VII.1.) önkormányzati rendeletének vonatkozó szabályairól:

Közterület-használati szerződést kell kötni többek között a közterület alábbi célokra történő igénybevételéhez:

  • tüzelőanyag, építési, felújítási munkálatokkal kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék, ideiglenes felvonulási épület elhelyezéséhez, építési munkaterület lehatárolásához, egyéb ömlesztett anyag, konténer, lakásfelszerelési cikk, bútor 14 napotmeghaladó közterületi tárolásához;
  • közúti közlekedésre alkalmatlan járművek 5 napot meghaladó tárolásához;

A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező az a jármű, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan, mert hiányos vagy roncs, vagy sérült.

  • közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek tárolásához;
  • Olyan jármű, melynek megengedett legnagyobb össztömege a 3.500 kg-ot meghaladja, 24 órát meghaladóan közterületen csak közterület-használati szerződés birtokában tárolható.

A közterület-használati szerződés megkötését kérelem benyújtásával az kezdeményezheti, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni, illetve akinek érdekében a rendeltetéstől eltérő célú közterület-használat történik.

A szerződéskötésre irányuló kérelmet a rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az Egervári Közös Önkormányzati Hivatalhoz, vagy annak csatári ügyfélszolgálatához, (továbbiakban: Hivatal). (Részletes tájékoztatás kérhető a +36308504261 telefonszámon a polgármestertől)

A közterület-használati díj mértéke, megfizetése:

A használatba vevő a közterület használatáért közterület-használati díjat köteles fizetni.

A közterületek rendjét, állapotát, a közterületek rendeltetésszerű használatát, valamint a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályszerűségét és a közterület-használati szerződés meglétét a Hivatal folyamatosan ellenőrzi.

Jogtalan közterület-használatot valósít meg, aki közterületet rendeltetésétől eltérő célra, közterület-használati szerződés nélkül használ.

Jogtalan közterület-használat esetén a Hivatal a közterület használót a tevékenység azonnali felfüggesztésére, abbahagyására, szabálytalan közterület-használat megállapítása esetén az előírások betartására és a szerződésszerű állapot azonnali helyreállítására szólítja fel.

Jogtalan vagy szabálytalan közterület-használat megállapítása esetén a közterület használó pótdíjat köteles fizetni.

A pótdíj napi mértéke a közterület tényleges használatára irányadó, a rendelet 2. mellékletében szereplő egységnyi díjtétel (alapdíj) kétszerese.

A polgármester a tulajdonos önkormányzat nevében birtokvédelmi eljárást kezdeményez a közterület-használó ellen, ha

a) jogtalan közterület-használatot valósít meg, és azt felszólítás ellenére sem hagyja abba;

b) szabálytalan közterület-használatot valósít meg és a közterület-használati szerződésben foglalt kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget.

Közterület-használati díjak:

3,5 tonna össztömeg feletti jármű tárolása 3 000 Ft/gk/hó

Közúti közlekedésre alkalmatlan járművek öt napot meghaladó tárolása 1000 Ft/gk/hét

Építési, felújítási munkával kapcsolatos építőanyag, törmelék, egyéb ömlesztett anyag, tüzelőanyag, bútor, lakásfelszerelési cikk, konténer tárolása 20 Ft/m2/nap

Kérem, hogy aki a fentiek szerint közterület-használati szerződés nélkül igénybe veszi a közterületet, 8 napon belül szüntesse meg a jogtalan közterület-használatot. Ellenkező esetben az önkormányzat és a hivatal – ellenőrzést követően - érvényt szerez a jogszabályban foglaltaknak, felszólítja a közterület-használati szerződés megkötésére és a díj megfizetésére.

 

Együttműködésüket köszönöm.

Péntek Gabriella polgármester


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Csatár Község Önkormányzata - Magyar